Grill en politiker

Om du er snar, blir det anledning til å grille en politiker eller to ved Lunde senter i dag. Denne gangen er det Høyre og Arbeiderpartiet, som sprer sine respektive evangelier.