Lundegrend.no avvikles

Observante lesere vil muligens huske at jeg høsten 2016 etterlyste noen som kunne tenkes å ha interesse for fortsatt drift av Lundegrend.no.

Siden etterlysningen ikke resulterte i noen form for respons, er det nå besluttet at nettstedet avvikles.

Da jeg første gang – og på bygdelagets vegne – opprettet nettstedet, 16. mars 2010, gjorde jeg meg heldigvis umaken å samtidig starte Facebook-siden Lundegrend Bygdaportal, som FB-kanal for selve nettstedet. Gjennom årene har imidlertid Facebook-siden utviklet seg til hovedkanal for bygdeinformasjon, mens Lundegrend.no sommeren 2015 ble gjenopprettet som ekstern markedsføringskanal, etter noen års nedetid.

I tillegg sørget jeg også høsten 2015 for at Lundegrend er representert på Wikipedia, så det skulle ikke skorte på informasjon.

Det er med andre ord kun dette nettstedet – og markedsføringsverdien det eventuelt måtte ha – som nå forsvinner, og det gjør kanskje ikke så mye. Men for meg har det utelukkende vært en utgiftspost (leie av webhotell, domene, vedlikehold osv), en jeg dessverre ikke ser meg tjent med å betjene – til fordel for salt til grøten.

Tusen takk for følget – og lykke til med videre satsing, alle sammen, primært på Facebook!

De aller beste hilsener fra
Jarle Petterson