Lundegrend.no avvikles

Observante lesere vil muligens huske at jeg høsten 2016 etterlyste noen som kunne tenkes å ha interesse for fortsatt drift av Lundegrend.no. Siden etterlysningen ikke resulterte i noen form for respons, er det nå besluttet[…]