Lyst til å drifte Lundegrend.no?

Internett-adressen Lundegrend.no havnet igjen på lokale hender, da undertegnede sikret den på ny i fjor, dog med intensjon om å overdra den, for eksempel til bygdelaget, eller annen juridisk enhet med vilje og evne til å forvalte den.

Det blir snart tatt nødvendige skritt for å sikre en slik overdragelse, men den fortsatte driften mangler bygdelaget ressurser til. Spørsmålet blir dermed om det fins noen i Lunde, med relativt elementær kjennskap til bloggplattformen WordPress, som nettstedet baseres på, som kunne tenke seg å overta et svært basalt webmaster-ansvar.

Som nettstedet fremstår i dag, rommer det hovedsakelig forholdsvis statisk informasjon om bygda, som ikke er gjenstand for oppdatering, men lista kan selvfølgelig legges høyere, om interessen skulle være der.

I første omgang gjelder det å få klarhet i om noen kunne tenke seg (den svært beskjedne) oppgaven, eller om vi skal klare oss med Facebook-siden, som i sin tid ble opprettet som et supplement til Lundegrend.no.

Gi en lyd via redaksjonen@lundegrend.no, så snakkes vi!

Mvh
Jarle Petterson (som også nås på 91511178)